Thursday, December 14, 2017

CSM BUCUREŞTI – SECŢIA DE ATLETISM

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 
A ACTIVITĂŢII ÎN ATLETISM – PENTRU COPII ŞI JUNIORI

C U P R I N S

1.          Instrucţiuni generale

2.          Condiţii pentru efectuarea selecţiei şi pregătirea copiilor

3.          Criteriile de selecţie

4.          Categoriile de vârstă

5.          Reguli privind participarea şi desfăşurarea competiţiilor

6.          Probe de concurs pe categorie de vârstă

7.          Caracteristicile probelor

Instrucţiuni generale

Secţia de Atletism al Clubului Sportiv Municipal este autorizată să conducă,să controleze, să supravegheze şi să îndrume întreaga activitate de selecţie şi pregătire atletică, în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Fizice şi Sportului nr 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii Educaţiei Fizice şi Sportului, ale propriului statut şi al Regulamentelor I.A.A.F.

Secţia de Atletism se alătură Federaţiei de specialitate şi promovează prevenirea şi combaterea utilizării substanţelor şi/sau metodelor destinate să îmbunătăţească într-un mod artificial performanţele sportive, în conformitate cu reglementările I.A.A.F.; E.A.; I.O.C.; W.A.D.A., şi cu legislaţia internă.

Aceste instrucţiuni sunt parte integrantă din Regulamentele competiţiilor atletice, prevederi ce au caracter obligatoriu pentru toţi membrii secţiei (antrenori, oficiali, sportivi,etc). Orice abatere poate atrage sancţiuni conforme prevederilor din Regulament.

Prezentul Regulament are valabilitate şi îşi produce efectele după aprobarea Consiliului.

Condiţii pentru efectuarea selecţiei şi pregătirea copiilor

1.         Selecţia se realizează la clasele II –III şi V-VIII, cu antrenori tutori pentru fiecare grupă. Nu se pot antrena împreună copii claselor II-III, cu cei din clasele V-VIII.

2.         Selecţia se poate realiza în sectoarele a căror şcoli au săli de pregătire pentru perioada de iarnă şi care sunt dotate corespunzător cu materiale specifice (saltele de gimnastică+înălţime, garduri de dimensiuni 40/50/60, blocstarturi, mingi medicinale şi bănci).

3.         Echiparea copiilor cu treninguri şi pantofi sport pentru perioada de iarnă şi asigurarea unui minim confort de igienă corporală (vestiar, toaletă).

4.         Selecţia se realizează în mod permanent. La început profesorii din şcoli identifică posibilii viitori atleţi ( pe o perioadă de 2-3 săptămâni), după care antrenorii tutori formeză pentru început o grupă de 20 de copii (10 F/ 10 M).

5.         Pentru bunul demers al lucrurilor, este necesar efectuarea unui parteneriat între profesori şi părinţi.

6.         Antrenorii pregătesc grupa de copii de două ori pe săptămână (de la ora 16/17) timp de trei luni, după care se poate realiza o primă competiţie.

7.         În urma competiţiei, antrenorii îşi definitivează grupa la un număr total de 15 copii (cu un număr mai mare nu se poate efectua o pregătire corespunzătoare).

Criteriile de selecţie

Selecţia este efectuată de profesorii de specialitate şi coordonată de antrenorii Secţiei de Atletism ai CSM. Experienţa antrenorilor fiind decisivă în aprecierea capacităţilor motrice ale tinerilor sportivi.

Antrenorii vor lua în considerare o serie de probe în vederea selecţiei, precum:

Copii clasele II şi III

·                Săritura în lungime de pe loc

·                Alergare 30 mp;

·                Numărul la pantof şi anvergura braţelor

·                Rapiditatea în mişcări

·                Plăcerea de a alerga mai mult

Copii clasele V – VIII

·                Săritura în lungime de pe loc şi cu elan

·                Alergare pe 50 mp

·                Alergare pe 300 mp

·                Măsurători antropometrice (talia, talpa piciorului, anvergura, etc)

Categoriile de vârstă

·                Copii categoria III (M/F) 2004 şi mai mici

·                Copii categoria II (M/F) 2002 – 2003

·                Copii categoria I (M/F) 2000 – 2001

·                Juniori categoria III (M/F) 1998 – 1999

·                Juniori categoria II (M/F) cadeţi 1996 – 1997

·                Juniori categoria I (M/F) 1994 – 1995

Reguli privind participarea şi desfăşurarea competiţiilor

1.       Restricţii de participare în funcţie de categoria de vârstă:

o      Este interzisă participarea juniorilor  I (M/F) la probele de 50 km şi maraton;

o      Este interzisă participarea juniorilor II (M/F) la probele de 10.000 mp, 20 km marş, 50 km marş, semimaraton şi maraton;

o      Juniorii III (M/F) pot participa la competiţile juniorilor de categoria II cadeţi şi juniori I, cu excepţia probelor : 3000 m obstacole, a probelor de marş, alergare montană, 10.000 mp, 20 km marş, 50 km marş, semimaraton şi maraton; De asemenea, juniorii III (M/F) pot participa la competiţiile de cros, pe distanţele de concurs ale Juniorilor II cadeţi sau a Juniorilor I;

o      Copiii de categoria I, II, III (M/F) nu au dreptul de a participa la altă categorie superioară de vârstă;

o      Juniorilor II, III şi copii I,II,III participanţi la probele combinate, le este interzisă participarea în probele individuale dacă competiţia se desfăşoară în aceeaşi zi;

o      Juniorii II, III (M/F) nu pot participa la trei probe în aceeaşi zi, indiferent de categoria de vârstă la care participă. Ei pot participa la trei probe de concurs (inclusiv ştafetă), în două zile de concurs;

o      Copii  de categoria I care participă la proba de 600 mp/800 mp/1500 mp şi copii de categoria II care participă la proba 500 mp/600 mp/800 mp, nu pot participa la altă probă mai lungă de 500 mp/600 mp în aceeaşi zi. Pentru categoriile de vârstă superioare, atleţii care participă la proba de 800 mp (sau altă probă mai lungă ca distanţă), nu pot participa la altă probă mai lungă de 800 mp în aceeaşi zi;

2.         La competiţiile aflate în calendarul competiţional, atleţii sunt obligaţi să prezinte carnetele de legitimare, însoţite de vizita şi viza medicală  pe anul în curs;

3.         Este obligatoriu prezentarea atleţilor în competiţii (la toate categoriile de vârstă) cu echipamentul clubului;

4.         Antrenorii pot organiza concursuri între şcoli, în vederea verificării stadiului de pregătire, fără ca rezultatele să fie considerate standarduri pentru participarea în competiţii oficiale;

Probe de concurs pe categorie de vârstă

Sală:

·                Copii categoria III  - 50 mp/ 200 mp/ 50 m garduri/ lungime/ greutate/ biatlon/ 4x50 mp

·                Copii categoria II -  50 mp/ 600 mp/ 50 m garduri/ înălţime/ lungime/ greutate/ triatlon/ 4x100 mp

·                Copii categoria I – 60 mp/ 200 mp/ 800 mp/ 1500 mp/ 60 m garduri/ înălţime/ lungime/ prăjină/ greutate/ triatlon/ 4x1tur

·                Juniori categoria III – 60 mp/ 400 mp/ 800 mp/ 1500 mp/ 3000 mp/ 60 m garduri/ înălţime/ lungime/ greutate/ triplusalt/ prăjină/ pentatlon F/  hexatlon M/ 4x2 tururi

·                Juniori categoria II – 60 mp/ 400 mp/ 800 mp/ 1500 mp/ 3000 mp/ 60 m garduri/ înălţime/ lungime/ greutate/ prăjină/ triplusalt/ pentatlon F/ heptatlon M/ 4x2 tururi

·                Juniori categoria I – 60 mp/ 400 mp/ 800 mp/ 1500 mp/ 60 m garduri/ 1milă/ înălţime/ lungime/ greutate/ prăjină/ triplusalt/ pentatlon F/ heptatlon M/ 4x2 tururi

Aer liber:

·                Copii categoria III – 50 mp/ 300 mp/ lungime/ greutate/ oină/ triatlon/ 4x50 mp

·                Copii categoria II – 60 mp/ 1500 mp/ 800 mp/ 60 m garduri/ înălţime/ lungime/ disc/ ciocan/ suliţă/ triatlon/ 5x80 mp

·                Copii categoria I – 80 mp/ 200 mp/ 300 mp/ 800 mp/ 1500 mp/ 80 m garduri F/ 
90 m garduri M/ 300 m garduri/ prăjină/ înălţime/ lungime/ greutate/ disc/ ciocan/ suliţă/ triatlon/ 4x100 mp

·                Juniori categoria III – 100 mp/ 200 mp/ 400 mp/ 800 mp/ 1500 mp/ 3000 mp/ 
100 m garduri F/ 110 m garduri M/ 400 m garduri/ 2000 m obstacole/ 3000 m marş F/ 5000 m marş M/ prăjină/ înălţime/ lungime/ triplusalt/ greutate/ disc/ ciocan/ suliţă/ hexatlon F/ octatlon M/ 4x100 mp/ 1+2+3+400 mp

·                Juniori categoria II – 100 mp/ 200 mp/ 400 mp/ 800 mp/ 1500 mp/ 3000 mp/ 
5000 mp/ 100 m garduri F/ 110 m garduri M/ 400 m garduri/ 2000 m obstacole/ 5000 m marş F/ 10.000 m marş M/ prăjină/ lungime/ înălţime/ greutate/ triplusalt/ disc/ ciocan/ suliţă/ heptatlon F/ octatlon M/ 4x100 mp/ 1+2+3+400 mp

·                Juniori categoria I – 100 mp/ 200 mp/ 400 mp/ 400 m garduri/ 800 mp/ 1500 mp/ 3000 mp/ 5000 mp/ 10.000 mp M/ 100 m garduri F/ 110 m garduri M/ 3000 m obstacole/ 10.000 m marş/ prăjină/ înălţime/ lungime/ triplusalt/ disc/ ciocan/ suliţă/ 1milă/ alergare pe şosea (semimaraton)/ heptatlon F/ dacatlon M/ 
4x100 mp/ 4x400 mp

Caracteristicile probelor

Caracteristicile probelor atletice privind distanţa, înălţimea, numărul gardurilor, greutatea materialelor la probele de aruncări ( disc, greutate, ciocan, oină), lungimea suliţei, numărul obstacolelor, lungimea sârmei la ciocan, toate acestea sunt cuprinse în Regulamentul Federaţiei de specialitate şi trebuiesc respectate. Aceste caracteristici sunt:

Copii categoria I

·                Înălţimea gardurilor: F + M = 0,762 m (50+60+80+90 mg) şi 0,600 m (300 mg);

·                Distanţa de la start la primul gard: F = 12,50 m/ M = 13,20 m (50+60+80+90 mg) şi 45,00 m (300 mg);

·                Distanţa între garduri: F = 7,50 m/ M = 8,50 m (50+60+80+90 mg) şi 
35,00 m (300 mg);

·                Distanţa de la ultimul gard la sosire: F = 7,50 m (50+80 mg), 
10,00 m (60 mg),45,00 m (300 mg); M = 11,30 m (50 mg), 11,60 m (60 mg), 
12,80 m (90 mg), 45,00 m (300 mg);

·                Numărul de garduri: F = 5 (50 mg), 6 (60 mg), 8 (80 mg), 7 (300 mg); 
M = 4 (50 mg), 5 (60 mg), 8 (90 mg), 7 (300 mg);

Copii categoria II

·                Înălţimea gardurilor: M+F (50+60 mg) = 0,600 m;

·                Distanţa de la start la primul gard: F+M (50+60 mg) = 12,00 m;

·                Distanţa între garduri: F+M (50+60 mg) = 7,00 m;

·                Distanţa de la ultimul gard la sosire: F+M (50 mg) = 10,00 m/ 
F+M (60 m garduri) = 13,00 m;

·                Numărul de garduri: F+M (50 mg) = 5/ F+M (60 mg) = 6;

Copii categoria III

·                Înălţimea gardurilor: F+M (50 mg) = 0,500 m;

·                Distanţa de la start la primul gard: F+M (50 mg) = 10,00 m;

·                Distanţa între garduri: F+M (50 mg) = 6,00 m;

·                Distanţa de la ultimul gard la sosire: F+M (50 mg) = 10,00 m;

·                Numărul de garduri: F+M (50 mg) = 6

Juniori categoria I

·                Înălţimea gardurilor: M (50+60110 mg) = 1,00 m/ F (50+60+100 mg) = 0,840 m; M (300 mg) = 0,914 m/ F (300 mg) = 0,762 m; M (400 mg) = 0,914 m/ 
F (400 mg) = 0,762 m; M+F (3000 m obstacole) = 0,762 m;

·                Distanţa de la start la primul gard: M (50+60+110 mg) = 13,72 m/ 
F (50+60+100 mg) = 13,00 m; M+F (300+400 mg) = 45,00 m; 
M+F (3000 m obstacole) = 0,762 şi groapa cu apă la al 5-lea obstacol;

·                Distanţa între garduri: M (50+60+110 mg) = 9,14/ 
F (50+60+100 mg) = 8,50 m; M+F (300+400 mg) = 35,00 m;

·                Distanţa de la ultimul gard la sosire: M (50 mg) = 8,80 m/ (60 mg) = 9,72 m/ 
(110 mg) = 14,02/ (300 mg) = 45,00 m/ (400 mg) = 40 m; F (50 mg) = 11,50 m/ (60 mg) = 13,00 m/ (100 mg) = 10,50 m/ (300+400 mg) = 45,00 m;

·                Numărul de garduri: M+F (50+60+110+100+300+400 mg) = 4/5/10/7/10; 
M+F (3000 m obstacole) = 5;

Juniori categoria II şi III

 

·                Înălţimea gardurilor: M (50+60+110 mg+2000 m obstacole) = 0,914 m/ 
F (50+60+100+300+400 mg +2000 m obstacole) = 0,762 m / 
M (300+400 mg) = 0,840 m;

·                Distanţa de la start la primul gard: M (50+60+110 mg) = 13,72 m/ 
F (50+60+100 mg) = 13,00 m/ M+F (300+400 mg) = 45,00 m;

·                Distanţa între garduri: M (50+60+110 mg) = 9,14 m/ F (50+60+100 mg) = 8,50 m/ M+F (300+400 mg) = 35,00 m;

·                Distanţa de la ultimul gard la sosire: M (50 mg) = 8,80 m/ (60 mg) = 9,72 m/ 
(110 mg) = 14,02 m/ F (50 mg) = 11,50 m/ (60 mg) = 13,00 m/ 
(100 mg) = 10,50 m/ M+F (300 mg) = 45,00 m/ M+F (400 mg) = 40,00 m;

·                Numărul de garduri: M+F (50+60+100+110+300+400) = 4/5/10/7/10/ 
M+F (2000 m obstacole) = 5;

Greutatea materialelor în probele de aruncări:

Copii categoria III

·                M+F (greutate) =1,000 kg cu mingea medicinală/ aruncarea mingii de oină = 0,150 kg;

Copii categoria II

·                M+F (greutate) =2,000 kg/ disc = 0,600 kg/ ciocan = 2,000 kg 
(lungimea sârmei 100 – 110 cm)/ suliţă = 0,300 kg/ minge oină = 0,150 kg;

Copii categoria I 

·                M (greutate) = 3,000 kg/ F (greutate) = 2,000 kg; M (disc) = 1,000 kg/ F (disc) = 0,750 kg; M (ciocan) =3,000 kg/ F (ciocan) = 2,000 kg; M (suliţă) = 0,600 kg/ F (suliţă) = 0,400 kg;  M+F (aruncarea mingii de oină) = 0,150 kg;

Aruncarea mingii de oină se desfăşoară pe sectorul de aruncare a suliţei;

Juniori categoria III

·                M (greutate) = 4,000 kg/ F (greutate) = 3,000 kg; M+F (disc) = 1,000 kg; 
M (ciocan) = 4,000 kg/ F (ciocan) = 3,000 kg; M (suliţă) = 0,600 kg/ 
F (suliţă) = 0,500 kg;

Juniori categoria II

·                M (greutate) = 5,000 kg/ F (greutate) = 3,000 kg; M (disc) = 1,500 kg/ 
F (disc) = 1,000 kg; M (ciocan) = 5,000 kg/ F (ciocan) = 3,000 kg; 
M (suliţă) = 0,700 kg/ F (suliţă) = 0,500 kg;

Juniori categoria I

·                M (greutate) = 6,000 kg/ F (greutate) = 4,000 kg; M (disc) = 1,750 kg/ 
F (disc) = 1,000 kg; M (ciocan) = 6,000 kg/ F (ciocan) = 4,000 kg; 
M ( suliţă) = 0,800 kg/ F (suliţă) = 0,600 kg;

Caracteristicile probelor combinate:

Copii categoria III

·                M+F (sală) – Biatlon = 50 mp/ lungime sau 50 mp/200 mp; 
M+F(aer liber) – Triatlon = 50 mp/ lungime/ 300 mp sau 50 mp/ lungime/ oină;

 Copii categoria II

·                M+F (sală+aer liber) – Triatlon = 50 mp/lungime/600 mp;

Copii categoria I

·                M+F (sală+aer liber) – Triatlon = 60 mp/lungime/800 mp;

Juniori categoria III

·                M (sală) – Hexatlon = ziua I – 60 mp/lungime/înălţime; 
ziua II – 60 mg/greutate/1000mp;F(sală)–Pentatlon –60mg/înălţime/greutate/ lungime/800 mp; M (aer liber) – Octatlon = ziua I – 100 mp/lungime/greutate/ înălţime; ziua II – 110 mg/disc/suliţă/1000 mp; F (aer liber) – Hexatlon = 
ziua I – 100 mg/ înălţime/ 200 mp; ziua II – lungime/greutate/800 mp;

Juniori categoria II

·                M (sală) – Heptatlon = ziua I – 60 mp/lungime/înălţime; 
ziua II – 60 mg/prăjină/1000 mp; F (sală) – Pentatlon = 60mg/greutate /lungime/800 mp; M (aer liber) – Octatlon = ziua I – 100 mp/lungime/greutate/ 
400 mp; ziua II – 110 mg/disc/suliţă/1000 mp; F (aer liber) – Heptatlon = 
ziua I 100 mg/înălţime/ greutate/200 mp; ziua II – lungime/suliţă/800 mp;

Juniori categoria I

·                M (sală) – Heptatlon = ziua I – 60 mp/lungime/înălţime; 
ziua II – 60 mg/prăjină/1000mp;F(sală)Pentatlon = 60 mg/înălţime/greutate/ lungime/800 mp;M(aer liber)Decatlon= ziua I – 100mp/lungime/greutate/ înălţime/400mp; ziua II – 110mg/disc/prăjină/suliţă/1500mp; 
F (aer liber) Heptatlon = ziua I – 100mg/înălţime/greutate/200mp; 
ziua II – lungime/suliţă/800mp;

comments