Tuesday, October 24, 2017

REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE AL COMISIEI  METODICE A CSMB

Art.1.Comisia metodică este formată din specialiști cu experiență,autorizați în domeniul metodologiei sportului și al ramurilor de sport din cadrul C.S.M.B.
Art.2.Membrii comisiei efectuează controlul, îndrumarea metodică și organizatorică a activității de pregătire și participare în competiții a sportivilor componenți ai secțiilor pe ramuri de sport ale C.S.M.B.
Art.3.Membrii comisiei analizează programele de pregătire sportivă pe ramuri de sport și  aplicarea acestora în diferite forme de organizare.
Art4.Comisia analizează modul de organizare și aplicare a sistemului de selecție privind aptitudinile generale și specifice ale sportivilor, pe ramuri de sport.
Art.5.Membrii comisiei recomandă noi metodologii sau  orientări moderne ale procesului de antrenament la diferite vârste.
Art.6.Membrii comisiei urmăresc implementarea recomandărilor făcute după analizele întreprinse. 
Art.7.Comisia prezintă conducerii clubului , trimestrial, notificări referitoare la desfășurarea activității în secțiile pe ramuri de sport.
Art.8.Comisia metodică organizează periodic dezbateri sau Work-Shop-uri pe diferite teme privind antrenamentul sportiv.
Art.9.Comisia se reunește ori- de-cîte-ori se impune analiza  pregătirii la fiecare ramură de sport sau pentru optimizarea activității comisiei
comments